Kam s ní?

Tato nerudovská otázka se původně týkala slamníku, máme-li být přesní, zněla „Kam s ním?“. Tato věta však již natolik zlidověla, že se hodí použít ji kdykoli. A tak se tedy tážeme i ohledně vířivé vany. Kam s ní? Do koupelny, na terasu či snad dokonce na zahradu? Toto všechno jsou přípustné varianty, zdaleka však nejsou všechny, možností je mnohem více.

Jak to bude vypadat?

Budeme-li se pro tentokrát držet zavedených rčení, dovolíme si opět použít další z nich, opět poněkud v přeneseném významu. Tedy, jistě jste již slyšeli, že jíme i očima. Je tedy důležité, aby jídlo bylo nejen chutné, ale i krásné. Víte, že v čínské kuchyni není barevné složení jídla nahodilé? Totéž platí i ohledně vířivé vany. Tato vana vytváří příjemný pocit nejen svým vířením, důležité je i krásné okolní prostředí.