Manipulace s břemeny v průmyslových provozech

Přesuny materiálu, strojů či surovin jsou naprosto zásadní záležitostí v každém průmyslovém provozu. A tak jsou nejčastější trasy přesunu materiálu vybaveny šnekovými a pásovými dopravníky, přepravním potrubím, válečkovými lavicemi nebo kolejnicovými dopravníky, dle charakteru přepravovaných materiálu. Časté je rovněž využití práce jeřábů. Tyto stroje jsou v průmyslových provozech hojně zastoupeny pro svou univerzálnost. Jakékoliv břemeno opatřené úchyty či závěsným okem je díky tomu možno přepravit na libovolné místo v montážní hale.

Bez člověka to nejde

I když existuje velké množství automatických linek, stále ještě spoustu jeřábnických prací http://a1demolice.cz/nabidka-sluzeb/jerabnicke-prace vykonává člověk. Zkušený pracovník dokáže přemisťovat břemena v průmyslovém provozu flexibilněji než stroj řízený počítačem, což je mnohdy výhoda, která překoná rychlost a přesnost automatického řízení. 

Manipulace s břemeny v průmyslových provozech
5 (100%)1
" "