V mnohosti je síla

Ano, dnes se má za to, že svobodná volba, možnost výběru a nadbytek nejen zboží, ale i služeb dává životu člověka nějakou novou kvalitu. Tato pošetilá představa pravicových neoliberálů, vytvořená jenom za účelem maximalizace zisků a co největšího osobního obohacení, se stala základem zániku tradičního poznání a tradiční kvality i v takové oblasti, jako je […]
Read More ...V mnohosti je síla